Hà Nội Ford - Đại lý ủy quyền số #1 của Ford tại Việt Nam
Địa chỉ: 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline 0868 05 9999
Tư vấn bán hàng
Bán xe mới
Hà Nội Ford Tư vấn bán hàng
Leader
Ngô Xuân Đông
Giám đốc bán hàng Hà Nội Ford
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 10 năm
Trưởng phòng kinh doanh 1
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng kinh doanh 2
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng kinh doanh 3
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng kinh doanh 4
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng kinh doanh 6
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng kinh doanh 5
 • Bộ phận: Bán hàng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Bạn cần được gọi tư vấn. Gọi Hotline 0868 05 9999