KINH DOANH: 0837 42 9999

DỊCH VỤ/CỨU HỘ: 0965 64 64 64

ĐẶT HẸN: 0907 81 96 96

Dave Schoch- chủ tịch Ford khu vực Châu Á Thái Bình Dương

hotline-fordhn