HOTLINE: 094 258 3333

Những hình ảnh về chương trình bảo dưỡng lưu động tại Bắc Giang

Chương trình bảo dưỡng lưu động của Hà Nội Ford tại Bắc Giang đã diễn ra rất tốt đẹp. Khách hàng đưa xe đến bảo dưỡng và sửa chữa đã có rất nhiều lời khen dành cho Hà Nội Ford.

mobile-service-1 mobile-service-2 mobile-service-3 mobile-service-4 mobile-service-5 mobile-service-6 mobile-service-7 mobile-service-8 mobile-service-9 mobile-service-10

Hà Nội Ford xin cảm ơn Quý khách hàng và sẽ cố gắng hoàn thiện dịch vụ bảo dưỡng lưu động hơn nữa để Quý khách có thể sử dụng những dịch vụ tốt nhất.