HOTLINE: 094 258 3333

Hình ảnh giao ban của Xưởng Dịch Vụ 14/05/2018

Xưởng Dịch Vụ của Hà Nội Ford tổ chức họp giao ban ngày 14/05/2018. Một trong những hoạt động hàng tuần của Hà Nội Ford.

Một số hình ảnh của buổi giao ban:

IMG_0341

IMG_0357

IMG_0358

IMG_0367

IMG_0376 IMG_0377

IMG_0385

IMG_0390

IMG_0397